A. Borkowski: Funkcja wiceprezesa MWS to dla mnie honor i wyróżnienie [wywiad]

WYWIAD z cyklu: Zarząd MWS-blisko Ciebie – Artur Borkowski nowy wiceprezes MWS

Dominik Łężak: Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego MWS, który miał miejsce 9 października br. w Warszawie został Pan wybrany do zarządu  na stanowisko wiceprezesa stowarzyszenia. Proszę najpierw przedstawić swoją osobę w kilku zdaniach (wykształcenie, doświadczenie zawodowe/samorządowe, aktywność społeczna i inne ważne kwestie).

Artur Borkowski: Od urodzenia mieszkam w Serocku. Jestem żonaty, mam trzech synów.Od lat dziecięcych byłem zafascynowany historią, działalnością społeczną, polityką. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłem też aplikację radcowską ale swoje życie zawodowe związałem z samorządem lokalnym szczebla gminnego i powiatowego. Przez szesnaście lat był radnym Rady Miejskiej w Serocku, przez trzy kadencje jej przewodniczącym. Przez dwie kadencje przewodniczyłem Zgromadzeniu Związku Gmin „Zalewu Zegrzyńskiego”. Przez 10 lat pełniłem funkcję sekretarza Powiatu Legionowskiego. Pracę zawodową łączę z działalnością społeczną, działając w stowarzyszeniach zajmujących się propagowaniem sportu i rekreacji, pielęgnowaniem tożsamości i tradycji, działalnością charytatywną. Wykształcenie i zdobyte doświadczenie pozwoliło mi w roku 2018 roku objąć funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Serock, zyskując znaczne poparcie mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Miałem swój skromny wkład w sukces jakim jest udział Bezpartyjnych Samorządowców w koalicji, która wzięła odpowiedzialność za prowadzenie spraw powiatu legionowskiego.

Dominik Łężak: Teraz proszę scharakteryzować region woj. mazowieckiego, który Pan reprezentuje. Czym się wyróżnia na tle innych? Jakie są jego mocne i słabe strony?

Artur Borkowski: Gmina Serock wchodzi w skład powiatu legionowskiego. Jest jednocześnie zlokalizowana na granicy obszaru metropolitalnego warszawskiego oraz gmin i powiatów północnego Mazowsza. Elementem mocno charakterystycznym jest Jezioro Zegrzyńskie, które w znacznym stopniu profiluje kierunek rozwoju oparty, na turystyce, rekreacji, ekspozycji walorów środowiskowych. Przesądza też o modelu wdrożonego ładu przestrzennego z przeważającą funkcją zabudowy jednorodzinnej. Znakomita lokalizacja na przecięciu dwóch dróg krajowych DK 61 i DK 62 (w perspektywie zapowiedź poprowadzenia autostradowej obwodnicy warszawy i plany budowy linii kolejowej na trasie Warszawa Przasnysz), w bliskim sąsiedztwie szlaku wodnego oraz w bezpośrednim oddziaływaniu lotnisk Okęcie i  Modlin, sprawia iż jest to miejsce, z dużym, dostrzeganym ale nadal niewykorzystanym potencjałem inwestycyjnym. Jest to miejsce bardzo chętnie wybierane do zamieszkania, czy czasowego spędzenia wolnego czasu, z wysoką dynamiką przyrostu mieszkańców.

Dominik Łężak: Jak ocenia Pan ostatni zjazd MWS? Co zapamiętał Pan najbardziej i dlaczego?

Artur Borkowski: Zjazd to zawsze okazja do spotkania w szerszym gronie, zweryfikowania siły organizacji i oceny poziomu świadomości jej członków. Wydarzenie wyczekiwane również ze względu na ograniczenia  w kontaktach międzyludzkich. Byliśmy świadkami podsumowania wytężonej, naznaczonej sukcesami pracy organów organizacji przez ostatnie lata. Nie muszę dodawać, że w wymiarze osobistym dużym przeżyciem były dla mnie wybory do składu zarządu. Ich wynik to dla mnie honor i wyróżnienie.

Dominik Łężak: Dlaczego podjął się Pan roli wiceprezesa MWS? Czym powinien charakteryzować się wiceprezes takiej organizacji?

Artur Borkowski:: Jestem osobą z doświadczeniem w pracy w samorządzie zweryfikowanym tak z perspektywy członka organu stanowiącego gminy, pracownika samorządowego niskiego, średniego i wysokiego szczebla. Od trzech lat mam zaszczyt pełnić mandat Burmistrza w swojej gminie. Myślę, że uwzględnienie tych różnych perspektyw, zdobyta wiedza i doświadczenie, a jednocześnie energia i determinacja w realizacji podejmowanych wyzwań dają nadzieję, że będę choćby skromnym wsparciem dla zarządu w określaniu kierunków działań organizacji ale też realizacji tych zamierzeń. 

Dominik Łężak:  Co może Pan wnieść do organizacji? Jakimi obszarami działalności stowarzyszenia chciałby się Pan szczególnie zajmować i dlaczego?

Artur Borkowski:: Tak jak wspomniałem, chciałbym przenieść choćby część tej perspektywy w jakiej jestem osadzony. W jej ramach chętnie skupiłbym się na działaniach związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym. To zadanie, którego znaczenie trudno przecenić. Jego waga i znaczenie osadzone jest mocno w teraźniejszości ale również ma kapitalne znaczenie z perspektywy przyszłych losów naszej Wielkiej i Małej ojczyzny. Mam też duże doświadczenie jako działacz sportowy. Sądzę, że mógłbym je wykorzystać pracując w Zarządzie.

Dominik Łężak: Prezes Konrad Rytel to ikona i prawdziwy przywódca MWS. Jakimi trzema przymiotnikami scharakteryzowałby Pan Prezesa Rytla?

Artur Borkowski: To ikona i prawdziwy lider tej organizacji. Postać charyzmatyczna, oddana sprawie i ludziom z którymi i dla których od lat realizuje swoją misję w działalności społecznej.

Dominik Łężak: Jakie są cele krótkoterminowe i długoterminowe Pana jako wiceprezesa MWS? 

Artur Borkowski: Ciekawe pytanie. Myślę, że przede wszystkim powinienem udowodnić swoją przydatność w pracach zarządu i całej organizacji. Skupię się też na wzmocnieniu struktur na terenie powiatu legionowskiego. Jestem przekonany, że ta praca u podstaw pozwoli snuć dalej idące plany w przyszłości, które wzmocnią znaczenie organizacji jako poważnego, aktywnego, pragmatycznego i merytorycznego uczestnika życia politycznego i społecznego na terenie Mazowsza.

Dominik Łężak: Dlaczego warto przystąpić do stowarzyszenia jakim jest Mazowiecka Wspólnota Samorządowa?

Artur Borkowski: Potrzebujemy aktywności w życiu publicznym. Potrzebujemy poważnej, merytorycznej dyskusji o problemach życia społecznego, o ustroju i roli samorządu ale też samej Rzeczypospolitej i coraz większych wyzwaniach przed którymi stoi. Ta dyskusja odbędzie się z nami lub bez nas. MWS daje szansę na podmiotowy w niej udział.

Dominik Łężak: Czy Gazeta Samorządność, która jest przygotowywana przez działaczy i sympatyków MWS jest potrzebna? Jeśli tak to dlaczego? Który tekst (artykuł/wywiad) z ostatniego numeru gazety zapamiętał Pan najbardziej?

Artur Borkowski: Niezwykle potrzebny kierunek działania organizacji. Warunkujący możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców. Do ludzi, którzy podzielają wartości i przesłanie jakie MWS wnosi w życie społeczne i polityczne Kraju. Zwróciłbym uwagę na cały cykl publikacji poświęconych podziałowi Mazowsza.

Dominik Łeżak: Jak wygląda dystrybucja Gazety Samorządność na Pana terenie żeby jak największa liczba mieszkańców mogła się z nią zapoznać?

Artur Borkowski: Dystrybucja odbywa się przez „węzły” życia społecznego takie jak przychodnia, inne budynki użyteczności publicznej.

Dominik Łężak: W jaki sposób osoby chętne do działania na Pana terenie mogą się kontaktować?

Artur Borkowski: Jesteśmy dostępni w kontakcie osobistym, poprzez spotkania osobiste w terenie i samym urzędzie. Docieramy też do ludzi, którzy swoją działalnością społeczną dają dowód swojego zaangażowania i cieszą się co ważne zaufaniem społecznym.

Dominik Łężak: Czy przedstawiciele Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej mają szanse współrządzić w sejmiku woj. mazowieckiego po następnych wyborach samorządowych? Jaka jest rola do odegrania przez MWS na terenie woj. mazowieckiego?

Artur Borkowski: To cel, który można osiągnąć poprzez intensywną działalność u podstaw. Mam doświadczenie, z którego wynika że sprawne działanie, zaangażowanie i determinacja dają szansę na sukces w każdym działaniu. Scenariusz taki zrealizował się powiecie legionowskim, gdzie Bezpartyjni Samorządowcy sprawują władzę od trzech lat. Nie twierdzę, że będzie to łatwe, wręcz przeciwnie. Niemniej sądzę, że w imię przyświecających nam wartości, w imię troski o Rzeczpospolitą i Mazowsze mamy obowiązek by podjąć to wyzwanie. Sądzę, też że rezygnacja z takiego celu byłaby wręcz przyznaniem, że zaspakajamy jedynie partykularne ambicji. Stawia to tym samym pytanie o sens funkcjonowania organizacji.

Dominik Łężak: Dziękuję za rozmowę. Życzę wielu sukcesów w działalności lokalnej i efektywnego rozwoju struktury MWS.

Artur Borkowski: Bardzo dziękuję, za rozmowę. Mam nadzieję, że życzenia się spełnią, choć trzeba je będzie poprzeć wytężoną pracą. Jestem na nią gotów.

Podobne wpisy