27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Data ta nie jest przypadkowa. 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze demokratyczne wybory samorządowe po II wojnie światowej. Wybieraliśmy swoich przedstawicieli do rad gmin i miast.

Frekwencja wyborcza nie była wysoka. Swoje głosy oddało 42% uprawnionych do głosowania obywateli. Jednak były to dopiero pierwsze kroki odradzającego się polskiego samorządu.
Wybory zdecydowanie wygrały komitety związane z ruchem Solidarności -ok. 53%. Na drugim miejscu uplasowały się lokalne komitety wyborcze, które łącznie uzyskały około 25%. Trzecie Polskie Stronnictwo Ludowe miało zaledwie nieco ponad 4%.

Wybory z 1990 roku zapoczątkowały proces reformowania ustroju państwa poprzez decentralizację władzy i stopniowe przekazywanie jej obywatelom. Odrodzenie samorządu dało silny impuls rozwojowy naszym małym ojczyznom, a przez kolejne lata kształtowało dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.

W tym szczególnym dla nas dniu życzymy wszystkim samorządowcom dalszej owocnej pracy dla mieszkańców oraz pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń służących dobru wspólnemu. Misja samorządowca nie zawsze jest łatwa i często rzucane są nam kłody pod nogi, jednak wierzymy, że działając wspólnie ostatecznie osiągniemy postawione sobie cele!

Z pozdrowieniami dla wszystkich samorządowców,
Bezpartyjni i Samorządowcy

Podobne wpisy